Faktoring

Faktoring to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

Z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia, firma faktoringowa wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności:
- finansuje bezsporne i niewymagalne należności
- prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników
- egzekwuje należności
- przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy
Firmy świadczące usługi faktoringowe (faktorzy) dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i eksportowej. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 90% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy na konto faktora.
Typowy adresat faktoringu to firma:
- prowadząca sprzedaż z odroczoną płatnością
- o dużym zapotrzebowaniu na elastyczne finansowanie
- utrzymująca stałą współpracę z odbiorcami
- realizująca ekspansywną strategię zwiększenia obrotów m.in. poprzez stosunkowo długie terminy płatności.
Firma korzystająca z faktoringu uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może spłacać swoje zobowiązania, planować zarządzanie finansami, w znaczący sposób minimalizować ryzyko ściągnięcia należności i przeciwdziałać negatywnym skutkom różnic kursowych w eksporcie (Źródło: faktoring.pl).

Najnowsze poradniki i artykuły
Projekt i wykonanie JMLnet.pl