Emerytura III filar

O tym, że do trzeciego filaru zapisać się trzeba, przypomina się bardzo często. Powstaje jednak pytanie, co wybrać: ubezpieczenie na życie czy fundusz inwestycyjny. Oba rozwiązania mają swoje zalety. Nie są jednak wolne od wad.

III filar może też zafundować sobie każdy sam. Do wyboru są ubezpieczenia na życie oraz fundusze inwestycyjne. Każde z tych rozwiązań posiada plusy i minusy, jednak na pewno gwarantuje finansowe zabezpieczenie "jesieni" życia.
Jeżeli chodzi o ubezpieczenia na życie mamy do wyboru cztery podstawowe rodzaje polis: terminową, bezterminową, na życie i dożycie oraz z funduszem inwestycyjnym. Dla potrzeb zabezpieczenia emerytury przydatne są dwa ostatnie rodzaje ubezpieczeń na życie. Zaletą III filaru w postaci ubezpieczenia na życie, jest ochrona życia jeszcze zanim przejdziemy na emeryturę. Od momentu podpisania umowy z firmą ubezpieczeniową, nasi bliscy mogą liczyć na odszkodowanie, gdy nas zabraknie. Zaleta to także wymóg systematyczności. Raz podpisana umowa ubezpieczeniowa wymusza systematyczne opłacanie składek. W przeciwnym razie polisa może wygasnąć a pieniądze wpłacone w postaci składek, przepaść. Trzeba też wspomnieć, że decydując się na ubezpieczenie mamy możliwość wyboru, jak nasze pieniądze będą inwestowane, tzn. możemy wybrać strategię inwestycyjną. W grubsza rzecz ujmując są trzy strategie inwestycyjne: bezpieczna, agresywna i zrównoważona.
Agresywna charakteryzuje się maksymalnym zaangażowaniem w akcje spółek giełdowych. Stąd duże ryzyko okresowych spadków wartości gromadzonych przez nas oszczędności, gdyż giełdę często nawiedzają bessy czy trendy spadkowe. Ryzyko może się jednak opłacić, gdyż obserwacje z rynków rozwiniętych dowodzą, iż w długim okresie akcje zawsze przynoszą duży zysk. Z kolei strategia bezpieczna polega na ograniczeniu akcji w portfelu na rzecz papierów bezpiecznych, czyli np. obligacji. Inwestycja taka gwarantuje określony, stosunkowo niski zysk, ale nie ma ryzyka straty, albo ryzyko takie jest minimalne. Jak łatwo się domyślić strategia zrównoważona jest czymś pośrednim, między omówionymi wyżej sposobami inwestowania. W przypadku funduszu zrównoważonego portfel w połowie mogą stanowić akcje, a w połowie obligacje czy bony skarbowe.
Wada III filaru w postaci ubezpieczenia to wysoki koszt. Z wpłacanej ubezpieczycielowi składki pokrywane jest bowiem ryzyko naszego zgonu. Dopiero w dalszej kolejności pieniądze odkładamy i inwestujemy. Cechy opisane wyżej charakteryzują wszystkie polisy z funkcją emerytalną (źródło: money.pl)

Najnowsze poradniki i artykuły
Projekt i wykonanie JMLnet.pl